NZS działania dla studentów

Etyka w nauce

Organizowanie życia społecznego na uczelniach procentuje w przyszłości.

Damian Artur Kowalczyk

Od 2017 roku udzielam się w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Swoje pierwsze kroki stawiałem w NZS Szkoły Głównej Handlowej oraz NZS Uniwersytetu Warszawskiego. Bliższy mojemu sercu okazał się NZS SGH, gdzie uzyskałem status członka. 

Z okazji 40-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów zostałem powołany na stanowisko koordynatora obchodów do Biura Zarządu Krajowego oraz do Komitetu Honorowego tego wydarzenia. Miałem zaszczyt organizować II Bal Alumnów NZS, który odbył się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Wydarzenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem byłych oraz obecnych członków zrzeszenia w całej Polsce. Uczestniczyło w nim niemal 400 osób. Była to niesamowita okazja, aby wymienić się międzypokoleniowymi doświadczeniami.

Dołącz do nas!

Gazeta Polska jest to ogólnopolski tygodnik, który podejmuje treści polityczne, historyczne oraz społeczne. Początkowo miesięcznik został założony w 1993 roku. Założycielem był Piotr Wierzbicki. Pełnił on funkcję redaktora naczelnego do 2005 roku. Po 2005 roku tę funkcję piastuje Tomasz Sakiewicz.

Gazeta Polska ma jasno sprecyzowany profil – prawicowo-konserwatywny. Swą uwagę skupia na bieżących wydarzeniach życia publicznego, gospodarczego oraz politycznego. Wyróżniającą się tematyką jest analiza współczesnej polskiej polityki zagranicznej. Gazeta nie boi się podejmowania również zakresu związanego z korupcją lub innymi patologiami życia publicznego. Znaczące miejsce zajmuje także wątki związane z historią Polski. Przedstawiane są między innymi sylwetki żołnierzy Armii Krajowej i ofiar komunistycznego aparatu represji.

 

damian kowalczyk klub gp pis

Obecne działania klubu w dobie pandemii koronawirusa

Po niewątpliwym sukcesie otwarcia Klubu Gazety Polskiej Warszawa-Praga, przyszedł czas na reaktywację Klubu Młodych. Ze względu na mój młody wiek wraz z kolegą poczyniliśmy takie kroki. W tym stowarzyszeniu zostałem powołany na funkcje wiceprzewodniczącego.

Spotkanie inauguracyjne odbyło się dnia 27 listopada 2018 roku w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa mieszczącego się przy ulicy Marszałkowskiej 7 w Warszawie. Zgodnie z niepisaną tradycją przy każdym otwarciu nowego klubu, gościem specjalnym był Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie.

Obecnie Klub Młodych Gazety Polskiej Warszawa liczy kilkanaścioro członków. Oprócz spotkań tradycyjnych, mocno skupiamy się na działaniach prospołecznych. Podczas trwania stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej włączamy się w pomoc najbardziej potrzebującym. Raz w tygodniu staramy się odwiedzić Domy Samotnych Matek, bądź też Domy Pomocy Społecznej dla Kombatantów. Podczas akcji wręczamy artykuły w tym czasie nie zbędę – przyłbice ochronne, maseczki, rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji.