Kluby Gazety Polskiej

Prowadzę od lat

Pielęgnuję wartości ważne dla transparentnego życia politycznego

Damian Artur Kowalczyk

29 marca 2018 roku za zgodą Prezes Klubów Gazety Polskiej Ryszarda Kapuścińskiego powołałem do
życia Klub Gazety Polskiej Warszawa-Praga. Klub zrzesza dwie dzielnice, mianowicie Warszawa Praga-
Południe oraz Warszawa Praga Północ.

Pierwsze spotkanie nowego klubu GP – Damian Kowalczyk

Gośćmi spotkania inauguracyjnego był redaktor naczelny  “Gazety Polskiej” i “Gazety Polskiej Codziennie” – Tomasz Sakiewicz oraz szef Klubów Warszawskich, polski działacz opozycji demokratycznej i niepodległościowej w PRL-u – Adam Borowski. Dyskutowaliśmy o bieżącej sytuacji politycznej w kraju – m.in. o reformie sądownictwa.


Do Klubu Gazety Polskiej Warszawa-Praga może dołączyć każdy niezależnie od miejsca zamieszkania. Moim celem jest dać Państwu forum do swobodnej dyskusji. Wspólnie budujemy naszą lokalną społeczność w oparciu o tradycyjne wartości wywodzące się z kultury chrześcijańskiej

 

klub gazety polskiej damiana artura kowalczyka

Idee założycielskie klubu

Priorytety

Podstawowym celem funkcjonowania klubów „Gazety Polskiej” jest wspieranie aktywności prospołecznej na szczeblu lokalnym oraz ogólnokrajowym.

 

Naszym priorytetami są:

– dbałość o interes narodowy oraz suwerenność państwa,

– kultywowanie działań patriotycznych,

– sprzeciw wobec wszelkich przejawów totalitaryzmu w życiu publicznym,

– promowanie swobodnej debaty publicznej,

– wspieranie społeczeństwa w szczególności na szczeblu lokalnym.

Od 10.04.2010 roku dążymy do upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej. Kluby wspierają także media należące do Strefy Wolnego Słowa w tym „Gazetę Polską”.

Dołącz do nas!

Gazeta Polska to ogólnopolski tygodnik, który podejmuje tematy polityczne, historyczne oraz społeczne. Miesięcznik został założony w 1993 roku. Założycielem jest Piotr Wierzbicki, który pełnił funkcję redaktora naczelnego do 2005 roku. Wtedy funkcję tę objął red. Tomasz Sakiewicz.

 

Gazeta Polska ma jasno sprecyzowany profil prawicowo-konserwatywny. Swą uwagę skupia na bieżących wydarzeniach życia publicznego, gospodarczego oraz politycznego. Gazeta nie boi się nagłaśniania spraw dotyczących korupcji lub innych patologii życia publicznego. Znaczące miejsce zajmują także wątki związane z historią Polski. Przedstawiane są między innymi sylwetki żołnierzy Armii Krajowej i ofiar komunistycznego aparatu represji.

 

damian kowalczyk klub gp pis